आपाणो राजस्थान
AAPANO RAJASTHAN
AAPANO RAJASTHAN
धरती धोरा री धरती मगरा री धरती चंबल री धरती मीरा री धरती वीरा री
AAPANO RAJASTHAN

आपाणो राजस्थान री वेबसाइट रो Logo

राजस्थान रा जिला रो नक्शो
(आभार राजस्थान पत्रिका)

Home Gallery FAQ Feedback Contact Us Help
आपाणो राजस्थान
राजस्थानी भाषा
मोडिया लिपि
पांडुलिपिया
राजस्थानी व्याकरण
साहित्यिक-सांस्कृतिक कोश
भाषा संबंधी कवितावां
इंटरनेट पर राजस्थानी
राजस्थानी ऐस.ऐम.ऐस
विद्वाना रा विचार
राजस्थानी भाषा कार्यक्रम
साहित्यकार
प्रवासी साहित्यकार
किताबा री सूची
संस्थाया अर संघ
बाबा रामदेवजी
गोगाजी चौहान
वीर तेजाजी
रावल मल्लिनाथजी
मेहाजी मांगलिया
हड़बूजी सांखला
पाबूजी
देवजी
सिद्धपुरुष खेमा बाबा
आलमजी
केसरिया कंवर
बभूतौ सिद्ध
संत पीपाजी
जोगिराज जालंधरनाथ
भगत धन्नौ
संत कूबाजी
जीण माता
रूपांदे
करनी माता
आई माता
माजीसा राणी भटियाणी
मीराबाई
महाराणा प्रताप
पन्नाधाय
ठा.केसरीसिंह बारहठ
बप्पा रावल
बादल व गोरा
बिहारीमल
चन्द्र सखी
दादू
दुर्गादास
हाडी राणी
जयमल अर पत्ता
जोरावर सिंह बारहठ
महाराणा कुम्भा
कमलावती
कविवर व्रिंद
महाराणा लाखा
रानी लीलावती
मालदेव राठौड
पद्मिनी रानी
पृथ्वीसिंह
पृथ्वीराज कवि
प्रताप सिंह बारहठ
राणा रतनसिंह
राणा सांगा
अमरसिंह राठौड
रामसिंह राठौड
अजयपाल जी
राव प्रतापसिंह जी
सूरजमल जी
राव बीकाजी
चित्रांगद मौर्यजी
डूंगरसिंह जी
गंगासिंह जी
जनमेजय जी
राव जोधाजी
सवाई जयसिंहजी
भाटी जैसलजी
खिज्र खां जी
किशनसिंह जी राठौड
महारावल प्रतापसिंहजी
रतनसिंहजी
सूरतसिंहजी
सरदार सिंह जी
सुजानसिंहजी
उम्मेदसिंह जी
उदयसिंह जी
मेजर शैतानसिंह
सागरमल गोपा
अर्जुनलाल सेठी
रामचन्द्र नन्दवाना
जलवायु
जिला
ग़ाँव
तालुका
ढ़ाणियाँ
जनसंख्या
वीर योद्धा
महापुरुष
किला
ऐतिहासिक युद्ध
स्वतन्त्रता संग्राम
वीरा री वाता
धार्मिक स्थान
धर्म - सम्प्रदाय
मेले
सांस्कृतिक संस्थान
रामायण
राजस्थानी व्रत-कथायां
राजस्थानी भजन
भाषा
व्याकरण
लोकग़ीत
लोकनाटय
चित्रकला
मूर्तिकला
स्थापत्यकला
कहावता
दूहा
कविता
वेशभूषा
जातियाँ
तीज- तेवार
शादी-ब्याह
काचँ करियावर
ब्याव रा कार्ड्स
व्यापार-व्यापारी
प्राकृतिक संसाधन
उद्यम- उद्यमी
राजस्थानी वातां
कहाणियां
राजस्थानी गजला
टुणकला
हंसीकावां
हास्य कवितावां
पहेलियां
गळगचिया
टाबरां री पोथी
टाबरा री कहाणियां
टाबरां रा गीत
टाबरां री कवितावां
वेबसाइट वास्ते मिली चिट्ठियां री सूची
राजस्थानी भाषा रे ब्लोग
राजस्थानी भाषा री दूजी वेबसाईटा

राजेन्द्रसिंह बारहठ
देव कोठारी
सत्यनारायण सोनी
पद्मचंदजी मेहता
भवनलालजी
रवि पुरोहितजी

दूहा

नीति रा दूहा
हरभजणाहकबोलणा,कूडानांहिकवल्ल।
वांराकदेनऊतरै,आठूपहरअमल्ल।।ह्ब
जसजीवणअपजसमरण,करदेखौसबकोय।
कहालंकपतलेगयौ,कहाकरनगयौखोय।।
धनजोबनअरठाकरी, ताऊपरअविवेक।
एच्यारूंभेळाहुवां, अनरथकरैअनेक।।
गुणबिनठाकरठीकरौ, गुणबिनमीतगंवार।
गुणबिनचंदणलाकडी, गुणबिननारकुनार।।
खेतीविनतीचाकरी, चौथौहरिरौजाप।
परहाथांसुधरैनहीं,अडनैकीजैआप।।
पावपिछांणैपगरखी, नैणपिछांणैनेह।
चोरपिछाणैचोरनै,मोरपिछांणैमेह।।
नारायणइणजगतमें,अैदोवातांसार।
सबसूंमीठौबोलणौ,करणौपरउपगार।।
घणासरळवणियैनहीं,देख्याजोवणराय।
सीधासीधाकाटतां,वांकातरुबचजाय।।
धीरै- धीरैठाकरां,धीरैसवकुछहोय।
माळीसीचैसौघडा, रुतआयांफ़ळहोय।।
संतांरीसेवाकियां, प्रभुरीझतहैआप।
ज्यारांबाळरमाइए,त्यारांरीझैबाप।।

कहावती दूहा
ढ़ाढ़णरुंखनबैसिये, नाछायानाधुप्प।
बोलैतोनिरवाहिये,नहिंतरभलीजचुप्प।।
अकलसरीरांऊपजै, दियानआवेसीख।
अणमांग्यामोतीमिळै, मांगीमिळैनभीख।।
अंतसमैचलजावसी,कुणराजाकुणरांण।
मुआसुमिट्टीगड्डिया, तोडैहीसुरताणं।।
तनतोलामनताकडी,नयणेविणजणहार।
विळादेखविणजेनहीं, सोवांणियोगमार।।
रांमनांमरैलैणरी, सबरैआंटअडीह।
किणकिणनैसमझावियै, कूवैभांग़पडीह।।

देस -देस रा दूहा
बोरमतीराबाजरी, खेलरकाचरखांण।
धीणाअनधनधौपटा, बरसाळैबीकंाण।।
मौजसुरंगामाळिया, फ़ूळबाग़चहुंफ़ेर।
चीजअनोखीचौवटै,एबातांअंाबेर।।
जळऊंडाथळऊजळा, नारीनवलैवेस।
पुरखपटाधरनीपजै,अैहौमुरधरदेस।।
उदियापुरलंजौसहर, मांणसधणमोलाह।
देझोलापांणीभरै,रंगरेपीछोलाह।।
सीयाळैखाटूभली, ऊनाळैअजमेर।
नागंाणौनितहीभलौ,सांवणबीकानेर।।

गूढारथी दूहा
नररिपुवाहणतासरिपु, तापतिवाहणजोय।
सखीअमीणाकंतनै, मतबतळावौकोय।।
अजासहेलीतासरिफ़, ताजणणीभरतार।
ताकेसुतकेमिंतको,भजियेबारंबार।।
धुरकातीफ़ाग़णविचै,थळरौळीजैछेह।
वरसाळैरीवीजज्यूं,जांणबाबिहामेह।।
सातजणांमिळसीरमे, नवथणतेरैकन्न।
रिळियामिळियाभौगवै,ताकोदुक्खनतार।।
रांम-सहोदरकनक-रिप,कोमंडाकेसार।
एतीनूंतोमेनही, न्यायतजैभरतार।।

भाखरां
रा दूहा
मंगळग़ावैमोरिया, वाजंाघोरविहदद।
रीछीळूणउतारती,औपरणैअरबदद।।
वनसपतीपाखरपणी,वणियाटूंकविहदद।
पटाविछूटानीझरण,अइयौमदअरबदद।।
अचळेसरसुरअरबदा,सरवरनखीसंचूप।
भारअठारहवनसभड, अरबदअनडअनूंप।।
सिखरपरैसंझ्यासमय, रूडस्ंाखांसिधराय।
हरिनांमीदुहुंहूकारै, गिरऊठैगूंजाय।।
सूरजचंदचराकसम,पवनबुहारूपेल।
कंाठळसिरछायाकरै,इसाअनडअजरेल।।

ासु - पंखेरुवां रा दूहा
ऊरचौडीदौडीउडै,डीघोडीमृगडांण।
गजमोडीतोडीगढां,दीघोडीदीवांण।।
हुवौनचीतीपवनहव, असरीतीभवआज।
जीतीखगपतसूंजकौ,बीतौचीतौबाज।।
दूजैज्यांघरसरबदिन,महखीमतवाळीह।
घुमडरहैज्यंारैघरै,दिनसहदीवाळीह।।
गुणगाडासुरगांगयौ,असलीपाडाओध।
तूलाडाभैस्यांतणा,जाडामहखाजोध।।
कोयलदियैटहूकडा,जगसांभळज्योजोय।
धरउपरअविचलधणी,केसररहयानकोय।।

रूंखडां रा दूहा
ब्रहमरुपवडपीपळी,नींमनारायणजांण।
रोहीहरीयारूंखडंा,पाळेजीवप्रमंाण।।
बटबडतीतरबापडी,बुडीयाऔरबटेर।
आंजीवाराआसरा,किणवीधभूलांकैर।।
ओरणरीशोभाअधिक,फ़ैलावेचहुंफ़ेर।
रेवरदायकरूंखडा,किणविधभूलांकैर।।
काळतणादुरदिनकटै,बटैविपतराबोज।
नटैराजबौहरौनटै, नटैखेगडीनोंज।।
निरधारांपसुवांनरां, देणीजीवणदांन।
खडीलियांब्रिछखेजडी,थिरधिनराजस्थांन।।

राष्ट्रीयता रा दूहा
चाडियापाळाचौतरफ़,खडियाहळखुरसंाण।
लडियासिखलाहौररा,अडियाभुजअसमंाण।।
रावांराणांरंजियां, सहथेबजौसपूत।
लडियासिखजिणविधलडौ,तौजाणांरजपूत।।
देधरतीनिजदुसमणां,जीवतधरआजाय।
दिनखोटौऊणदेसरौ,समझमरैसरमाय।।
जठैगयोजंगजीतियौ,खटकैबिनरणखेत।
तडकौलडियौतंातियौ, हिन्दथंानरैहेत।।
हुवौजांणबेहाल,भालहिन्दरीभोमरौ।
झगडौनिजभुजझाल,लिछमीझंासीरीलडी।।

आतम चेतावणी रा दूहा
क्यूंकरळयौरेकूकडा,वडीफ़जररीवार।
चेतअचेतामांनवी,क्योनभजैकिरतार।।
सारसडीसरछंाडकर।बोलीचढ़असमांन।
कूडोजीवणकेहरी,मरणौहक्कनिदांन।।
लेलीबेपारांलवै, कंाइनजंाणैकंत।
जोसौबरसांजीवणौ,(तौई)आखिरनैडोअंत।।
लाडूथंूपरलोकरौ, करसाधनततकाळ।
हालंतांनहलागही, ताळीजितरीताळ।।
रेथारीऊमररही,कायनछोडैकूड।
हियअंधाथूंनांखहव, धंधाऊपरधूड।।

नशे रा दूहा
(संदर्भ-टाबरटोलीपाक्षिक, हनुमानगढजंक्शन3
प्रस्तुति-सतीशगोल्याण, गांव-जसाणा, तहसील-नोहर,
जिला-हनुमानगढ, मो.-09929230036)
घरधिराणीसोचकरै,
कोनीचूल्हैआग।
पीवणियैनैपरणीजी,
फूट्‌याम्हाराभाग।
पाटीमांगीनानकी,
दियौखींचगैथाप
देखीतन्नैपढेसरी,
बाळूंतेरोराफ।

जळ बिन सोनो धूळ
संदर्भ-कानियामानियाकुर्रमासिक, हनुमानगढजंक्शन3, 1 जून, 2005, अंक-3, पेज-3
प्रस्तुति-कविमुखराममाकड, ठिकाणो-विश्वकर्माविधानिकेतन, आरसीपीकॉलोनीरोड, रावतसर-335524
पाणीबिनाअन्नकठै,
कइैकन्दफलमूळ।
माकडदूधरतनकठै,
जळबिनसोनोधूळ।।
पाणीइमरतजगतरो,
बिनपाणीजळजाय।
माकडमोतीनीपजै,
सौरभफूलबसाय।।
पाणीबिनपूजानहीं,
पाणीसंकरमाथ।
माकडसूरजपूजसी
रिद्धि-सिद्धिरोसाथ।।
माकडरंगगुलाबरो,
पाणीकरैसुकाळ।
पाणीस्यूंमौसमखिलै,
पाणीबिनाअकाळ।।
विसणुपौढयासांंदरा,
लिछमीपैरदबाय।
सेषनागपाणीबासै
पाणीकमलहंसाय।।
पाणीबिनबादळकठै,
बिनबादलरीगंग।
माकडगरजैगिगनमैैं,
बिजळीभरैउमंग।।
माकडतीरथजळरमै,
पाणीस्यूंपरकास।
पाणीबेदपरगटिया,
बिनपाणीनींघास।।
माकडमच्छीमौजमैं,
पाणीढाणीसंग।
आबआबरूआबरी,
पाणीबाणीरंग।।
माकडजळमैंदेवता,
जळनारायणरूप।
मैळोजळपटकोनहीं,
ओखदबडीअनूप।।
माकडटोटोनीररो,
खोटोजाणोदेस।
सोटोबाजैरात-दिन,
मोटोघणोकलेस।।
पाणीखारोंमरुधरां,
मीठोमिलैनकोय।
बरसैनींजदबादळी,
खेडोसूनोहोय।।
माकडअन्नसमानमन,
बाणीपाणीरूप।
पाणीपाणीआंतरो,
खारोमीठोकूप।।

बाबलमतपरणाइजए,
धधकैधोरागांव।
माकडजळबिनझुळससी,
भलीकुंवारीछांव।।
लालदुपहरीजेठरि,
चालैतातीपून।
माकडसूक्योजोडियो,
आंसूजिस्सीसूक।।
जळकुदरतरीरोसनी,
जळडूंगररीआभ।
माकडपंखपाखीरो,
जळमिरगांरीचाल।।
पाणीस्यूंपबितरनहीं,
माकडजगमैंऔर।
पबितरअगजगनैकरै,
पाणीप्रीतलडोर।।
पाणीबिनतरपणनहीं,
माकडसीतनहोय।
पाणीबिनकुलफीकठै,
तपिसबुझैनकोय।।
भरीलोटडीनीररी,
माकडभाज्योआय।
बहतीगंगाप्याररी,
भगततारतीजाय।।

 


 

 आपाणो राजस्थान
Download Hindi Fonts

राजस्थानी भाषा नें
मान्यता वास्ते प्रयास
राजस्तानी संघर्ष समिति
प्रेस नोट्स
स्वामी विवेकानद
अन्य
ओळख द्वैमासिक
कल्चर साप्ताहिक
कानिया मानिया कुर्र त्रैमासिक
गणपत
गवरजा मासिक
गुणज्ञान
चौकसी पाक्षिक
जलते दीप दैनिक
जागती जोत मासिक
जय श्री बालाजी
झुणझुणीयो
टाबर टोली पाक्षिक
तनिमा मासिक
तुमुल तुफानी साप्ताहिक
देस-दिसावर मासिक
नैणसी मासिक
नेगचार
प्रभात केसरी साप्ताहिक
बाल वाटिका मासिक
बिणजारो
माणक मासिक
मायड रो हेलो
युगपक्ष दैनिक
राजस्थली त्रैमासिक
राजस्थान उद्घोष
राजस्थानी गंगा त्रैमासिक
राजस्थानी चिराग
राष्ट्रोत्थान सार पाक्षिक लाडली भैंण
लूर
लोकमत दैनिक
वरदा
समाचार सफर पाक्षिक
सूरतगढ़ टाईम्स पाक्षिक
शेखावटी बोध
महिमा भीखण री

पर्यावरण
पानी रो उपयोग
भवन निर्माण कला
नया विज्ञान नई टेक्नोलोजी
विकास की सम्भावनाएं
इतिहास
राजनीति
विज्ञान
शिक्षा में योगदान
भारत रा युद्धा में राजस्थान रो योगदान
खानपान
प्रसिद्ध मिठाईयां
मौसम रे अनुसार खान -पान
विश्वविद्यालय
इंजिन्यिरिग कालेज
शिक्षा बोर्ड
प्राथमिक शिक्षा
राजस्थानी फिल्मा
हिन्दी फिल्मा में राजस्थान रो योगदान

सेटेलाइट ऊ लीदो थको
राजस्थान रो फोटो

राजस्थान रा सूरमा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
आप भला तो जगभलो नीतरं भलो न कोय ।

आस रे थांबे आसमान टिक्योडो ।

आपाणो राजस्थान
अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अ: क ख ग घ च छ  ज झ ञ ट ठ ड ढ़ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल वश ष स ह ळ क्ष त्र ज्ञ

साइट रा सर्जन कर्ता:

ज्ञान गंगा ऑनलाइन
डा. सुरेन्द्र सिंह पोखरणा, बी-71 पृथ्वी टावर, जोधपुर चार रास्ता, अहमदाबाद-380015,
फ़ोन न.-26925850, मोबाईल- 09825646519, ई-मेल--sspokharna15@yahoo.com

हाई-टेक आऊट सोर्सिंग सर्विसेज
अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्षर् समिति
राजस्थानी मोटियार परिषद
राजस्थानी महिला परिषद
राजस्थानी चिन्तन परिषद
राजस्थानी खेल परिषद

हाई-टेक हाऊस, विमूर्ति कोम्पलेक्स के पीछे, हरेश दुधीया के पास, गुरुकुल, अहमदाबाद - 380052
फोन न.:- 079-40003000 ई-मेल:- info@hitechos.com